Sosujobs.dk

Dette site er skabt af Jobsearch.dk, som er Danmarks største jobportal. Send en mail til [email protected] eller ring 25238701 hvis du har ledige stillinger og vil finde din nye kandidat hurtigt.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Sosu-job i Vestjylland

På grund af sygdom søger Seniorstedet i Videbæk vikar med opstart d. 17. juli 2024.

Stillingen er med ansættelse til minimum d. 8. august 2024.

Hvem er vi?

Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg består af fem centre, heriblandt Seniorstedet Videbæk.
Centeret indeholder daghjem for visiterede borgere, samt åbne tilbud for 60+ årige, samt fleksjobbere og førtidspensionister.

Aktivitetscenterets åbne tilbud drives i et samarbejde mellem frivillige og medarbejdere, således at vi i fællesskab udvikler rammer og muligheder for det aktive, meningsfulde og sociale ældre liv.

Daghjemmene er for borgere, som har midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, samt aflastning til pårørende. Her tilbyder personalet aktiviteter, der er analyseret og planlagt ud fra den enkelte borgers behov og interesse.

Arbejdsopgaverne fordeler sig i daghjemmet og det åbne tilbud, samt praktiske opgaver som oprydning og opvask.

Læs mere på ▶https://aktivitetsomraadet.rksk.dk

Kvalifikationer:

  • Du◀ er sundhedsfaglig uddannet eller har måske sabbatår.
  • Du er omstillingsparat, fleksibel og trives med mange forskelligartede opgaver.
  • Du er ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændig.
  • Du kan arbejde rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende
  • Du kan understøtte det sociale samvær og relationerne.
  • Er ru...