Sosujobs.dk

Dette site er skabt af Jobsearch.dk, som er Danmarks største jobportal. Send en mail til [email protected] eller ring 25238701 hvis du har ledige stillinger og vil finde din nye kandidat hurtigt.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Sosu-job i Nordjylland

Vi mangler SSA til 2 stillinger - bliv en del af Plejecenter Rosengården i Sæby til fortrinsvins aftenvagt.

Velkommen til Plejecenter Rosengården

Rosengården ligger i hjertet af Sæby, hvor der er 64 boliger fordelt på 5 afdelinger. En med somatiske boliger, samt 4 aflastningsboliger og 4 med demensboliger.

For at sikre høj kvalitet i udførelsen af opgaven arbejder vi ud fra borgerperspektiv og personcentreret omsorg. Samarbejde, fleksibilitet og tværfaglighed har høj prioritet i vores team, da det er understøttende for at udføre den bedste pleje i forhold til vores borgere.

Daglige funktioner:

  • De mest centrale opgaver er ud fra kompetenceprofil for SSA
  • Vi arbejder med stort fokus på forebyggelse og anvender en rehabiliterende tilgang, for at understøtte borgernes handlemuligheder og give et godt miljø at bo i.

Vores kvalitetssikring og dokumentation foregår via omsorgssystem CURA og ved brug af APP Team Effekt til hændelser og vurdering af arbejdsmiljø.

Bliv en del af en gruppe engagerede medarbejdere

Vi er en gruppe engagerede medarbejdere der dagligt varetager sygepleje, pleje og praktisk hjælp hos de 64 beboere der bor fast i bolig på Rosengården.

Vi har selvtilrettelæggelse af vagtplaner med mest muligt medarbejderindflydelse, set i forhold til vores kerneopgave. Der er 2 aftenvagter i hver afdelin...