Sosujobs.dk

Dette site er skabt af Jobsearch.dk, som er Danmarks største jobportal. Send en mail til [email protected] eller ring 25238701 hvis du har ledige stillinger og vil finde din nye kandidat hurtigt.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Sosu-job i Nordjylland

Er du uddannet Social- og sundhedsassistent!?

Drømmer du om at blive en del af et fast aftenteam i en udekørende gruppe i Hjemmeplejen? Og kunne du tænke dig at være en del af et team, hvor du er med til at skabe tryghed, glæde, grin og latter blandt borgere og kolleger?

Der er desuden mulighed for at kombinere aftenvagterne med dagvagter.

Så vil vi meget gerne modtage en ansøgning fra dig og vi vil ønske dig velkommen, og du kan starte hvornår det passer dig - vi venter gerne på den rette person.

Vi arbejder med Faste Teams hvor samarbejde og tværfaglighed er nøgleord i vores hverdag. Desuden arbejder vi efter den rehabiliterende tankegang, hvor vi har fokus på at understøtte borgeren i nuværende funktioner og handlemuligheder - henimod at blive så selvhjulpen som muligt. Derfor har vi tæt samarbejde med vores rehabiliteringsterapeut som er tovholder på denne funktion.

Vi arbejder meget tæt på vores sygeplejersker som møder ind sammen med plejegruppen og hvor samarbejde er en naturlig del af vores team.

Dagligdagsopgaverne i en aftenvagt består af:

  • Syge- og sundhedsfaglige opgaver som fx kateterpleje, injektioner, sondeernæring, terminalforløb.
  • Plejeomsorgsopgaver som ernæringsbesøg, personlig pleje og oprydning
  • Helhedsorienterede sygepleje i et rehabiliterings- og træningsforløb
  • Medicin- udlevering/behandlinger og doseringer
  • Social og sundheds...