Sosujobs.dk

Find ledige sosujobs.

Autismecenter Storstrøm søger uddannet pædagog afd. Kullekærvej

Sosu-job på Sydsjælland

Autismecenter Storstrøm søger uddannet pædagog
37 t/ugen pr. 01.10.2022 til bolig på Kullekærvej i Vordingborg

Autismecenter Storstrøm er en specialinstitution for børn, unge og voksne med en autismespektrumforstyrrelse og består bl.a. af døgn- og dagtilbud samt aflastningstilbud, vejledning og støtteopgaver.

Boligen på Kullekærvej er et botilbud for 24 voksne beboere.
Vores arbejdsmetoder bygger på TEACCH principperne og har forudsigelighed – overskuelighed – visualisering og tryghed som nøgleord.

Arbejdstiden ligger primært i eftermiddags– og aftentimerne, samt hver anden weekend og på helligdage i henholdsvis morgen- og aftenvagter. Desuden skal du deltage i den årlige ferie med beboerne.

Er du nysgerrig og refleksiv, både i forhold til egen og kollegaers praksis og faglige tilgang.
Har du lyst til at være med til at skabe kvalitet i hverdagen, tænke i hvordan man bibringer beboerne højst mulig grad af selvhjulpenhed og selvstændighed. Har du ideer til hvordan man via digitale medier kan understøtte f.eks. sociale kompetencer, personlig udvikling, personlig pleje, fysisk aktivitet og kommunikation, kan du at være fysisk i gang i løbet af arbejdsdagen, har du mod på at udadreagerende adfærd kan forekomme og har du kørekort, så vil vi med glæde høre fra dig.

Vi tilbyder dig:

  • Faglige udfordringer
  • Kolleger som værdsætter sa...