Sosujobs.dk

Find ledige sosujobs.

Møllehøj Plejecenter søger social- og sundhedsassistent til aftenvagt

Sosu-job i Storkøbenhavn

Vi arbejder på Møllehøj Plejecenter i Karlslunde Landsby. Vi vil gerne være et godt sted at bo og arbejde og er berømte for det!

Vi har 2 afdelinger som hver består af 3 leve-bo miljøer. Vi har hjemlighed i fokus og arbejder derfor målrettet på, at Hans, Aase og deres naboer nyder at opholde sig i vores fællesmiljø, som en del af deres hjem. Vi finder det derfor helt naturligt at arbejde med relations dannelse og personcentreret omsorg. Vi kan derfor med stolthed også sige, at vores beboere er glade for at være her og vi er glade for at få lov til at komme tæt på dem og hjælpe dem, samt for at de vil invitere os ind i deres hjem.

Hvis du er bange for at mangle faglige udfordringer, kan du pakke bekymringerne væk. Vi oplever i stigende grad at vores beboere er komplekse, så der er rig mulighed for at få brugt dine faglige kompetencer og dygtiggøre dig. I vores team er der flere social- og sundhedsassistenter, så du vil have gode muligheder for faglig sparring og tid til dine sygeplejefaglige opgaver. Vi prioriterer faglig kvalitet højt, også i aftenvagten, da det er sådan vi sikrer de bedste betingelser for livskvalitet hos beboerne.

Vi afholder løbende assistentmøder, hvor alle assistenter på Møllehøj mødes til undervisning og faglig sparring. Vi holder triagemøder ved vagtstart, hvor beboerne gennemgås, således vi tidligt kan opspore begyndende sygdom, fordele opgaver og selvfølgelig hilse på hinanden og få en god start på vores vagt.