Sosujobs.dk

Find ledige sosujobs.

Autismecenter Storstrøm søger pædagogisk assistent

Sosu-job på Sydsjælland

Autismecenter Storstrøm søger uddannet pædagog/pædagogisk assistent
37 t/ugen pr.1/8 eller snarest derefter til bolig på Kullekærvej i Vordingborg

 • Er du nysgerrig og refleksiv, både i forhold til egen og kollegaers praksis og faglige tilgang.
 • Har du lyst til at være med til at skabe kvalitet i hverdagen, tænke i hvordan man bibringer beboerne højst mulig grad af selvhjulpenhed og selvstændighed.
 • Har du mod på at tale om kærester og seksualitet.
 • Har du ideer til hvordan man via digitale medier kan understøtte f.eks. sociale kompetencer, personlig udvikling, personlig pleje, fysisk aktivitet og kommunikation.
 • Kan du lide at være fysisk i gang i løbet af arbejdsdagen.
 • Har du mon kørekort.

Så vil vi med glæde høre fra dig.

Vi tilbyder dig:
 • faglige udfordringer
 • kolleger som værdsætter samarbejde og godt arbejdsmiljø
 • grundigt introforløb
 • indflydelse og ansvar
 • kursus i grundlæggende viden om autisme samt andre relevante kurser
 • tilbud om specialpædagogisk diplomuddannelse
 • en stor organisation med mange forskelligartede opgaver
 • løn efter gældende overenskomst samt tøjpenge og fastholdelsestillæg.

Autismecenter Storstrøm er en specialinstitution for børn, unge og voksne med en autismespektrumforstyrrelse og består bl.a. af døgn- og dagtilbud sam...