Sosujobs.dk

Find ledige sosujobs.

Holmehusene, Center Vest, Ringkøbing søger Pædagoger og Social- og sundhedsassistenter

Sosu-job i Vestjylland

Holmehusene, Center Vest, Ringkøbing søger Pædagoger og Social- og sundhedsassistenter

Holmehusene søger Pædagoger og Social- og sundhedsassistenter, der brænder for et job på et botilbud og i et tværfagligt samarbejde med fokus på kerneopgaven omkring vores beboere som er voksne med erhvervet hjerneskade.
Vi søger medarbejdere til faste stilling på 30 timer gennemsnitlig pr uge. For stillingerne gælder det, at de indeholder både dag og aftenvagter, samt hver 2. weekend.
Holmehusene er et bosted for voksne borgere med erhvervet hjerneskade og et funktionsniveau der gør, at behovet for støtte til en aktiv hverdag samt pleje og omsorg er tilstede.
I Holmehusene vil vi gerne være kendt for at være ”Væksthuse for livskvalitet, hvor vi understøtter det gode liv”. Vi går efter gode løsninger sammen med beboerne, pårørende og andre samarbejdspartnere.
Vi lægger vægt på en neuro pædagogisk tilgang i forhold til hverdags rehabilitering, herunder støtte til øget selvstændighed og sociale kompetencer, i den daglige tilgang til borgerne.

Vi søger en medarbejder der:
Har uddannelse som Pædagog eller Social- og sundhedsassistent.
Har kendskab til og gerne erfaring med målgruppen.
Arbejder med mål, delmål og ser dokumentation som en helt nødvendig del af det faglige arbejde.
Ser det der virker og tager afsæt i det.
Har en positiv anerkendende tilgang, og en grundlæggende respekt for den
enkelte borgers ønsker og behov....