Sosujobs.dk

Find ledige sosujobs.

CIRKLEN søger sosu-assistent

Sosu-job i Storkøbenhavn

BOMILJØ CIRKLEN søger sosu-assistent

Vil du være med til fortsat at udvikle en recovery-orienteret rehabiliterings indsats inden for socialpsykiatrien?

Din arbejdstid vil blive 32 timer om ugen. Du kommer til at indgå i en fast arbejdsplan med sovende rådighedsvagter. Vi arbejder hver 3. weekend.

Cirklen er et socialpsykiatrisk bomiljø. Bomiljøet er målrettet 10 borgere i alderen 18-35 år med psykisk sårbarhed og angst.

I Cirklen er der fokus på dét at bo i egen bolig. Vores kerneopgave er ”i samarbejde med den unge, at styrke og udvikle hans/hendes kompetencer til at mestre og tage ansvar i eget liv.” Det betyder, at vi i samarbejde med den enkelte unge arbejder med at udvikle færdigheder i forhold til forskellige livsområder som personlig udvikling, social udvikling, uddannelse, beskæftigelse og fritidsinteresser.

Vi arbejder med den enkelte borgers progression, så derfor skal du kunne se meningen i at gøre borgeren så selvstændig og uafhængig af støtte som muligt.

Vi tror på, at der er håb og mulighed for, at alle kan få det bedre, tage ansvar i eget liv og opnå en meningsfuld og værdig tilværelse.

Vi tager udgangspunkt i et helhedssyn, hvor den enkelte ses som et aktivt handlende og selvbestemmende individ i relation med omgivelserne.

Vi søger medarbejdere, der:

  • Både kan arbejde selvstændigt og i teams
  • Arbejder mål...