Sosujobs.dk

Find ledige sosujobs. Skabt af jobsearch.dk

SPIR søger nattevagter

Sosu-job i Storkøbenhavn

SPIR SØGER NATTEVAGTER

Nyoprettet team søger medarbejdere med pædagogisk- og/eller social- og sundhedsfaglig baggrund til nattjeneste 7 dage hver 2. uge.

Dit timetal vil være 32 timer om ugen.

SPIR er et udekørende døgnstøttetilbud, som er målrettet mennesker fra 18 år med betydelig nedsat funktionsevne på forskellige niveauer – herunder opmærksomhedsforstyrrelser, kognitive udfordringer, psykisk sårbarhed og/eller særlige sociale problemer.

SPIR er kendetegnet ved en høj grad af fleksibilitet, hvor støtten løbende tilpasses borgernes behov. Borgerne har mulighed for at få støtte 24 timer i døgnet i alle ugens dage.

Der er fokus på det at bo i egen bolig. Borgeren kan få støtte til at få struktur og overblik i sin hverdag, til at udvikle eller vedligeholde færdigheder og mestringsstrategier. Vi arbejder med den enkelte borgers progression, derfor er en hel central opgave i arbejdet at støtte borgeren i at fastholde og udvikle fællesskaber for at modvirke social isolation og ensomhed. Ligesom du skal kunne se meningen i at gøre borgeren så selvstændig og uafhængig af støtte som muligt.

Vi tror på, at der er håb og mulighed for, at alle kan få det bedre, tage ansvar i eget liv og opnå en meningsfuld og værdig tilværelse.

Vi tager udgangspunkt i et helhedssyn, hvor den enkelte ses som et aktivt handlende og selvbestemmende individ i relation med omgivelserne.

I Socialområdet for voksne i Høje...

Vil du udbyde et sosujob ?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.