Sosujobs.dk

Find ledige sosujobs. Skabt af jobsearch.dk

Social- og sundhedsassistent til Sæby Hjemmepleje

Sosu-job i Nordjylland

Hvis du er ude efter et spændende job, hvor du indgår i et stærkt fagligt fællesskab, og har muligheden for at udvikle dig og prøve nye udfordringer, så læs videre her:

Sæby Hjemmepleje søger en Social- og Sundhedsassistent til en dagvagt på 30-35 timer om ugen, alt efter dit ønske.
Der forekommer weekendvagter hver 3. weekend i et rul eller der kan vælges et rul med 2-2-4 (i gennemsnit hver 3. weekend).
Vi arbejder med selvvalgt arbejdstid.

Om os:
Vi er en gruppe engagerede medarbejdere, der arbejder i Sæby og opland, som varetager plejeopgaver hos borgere, samt udfører sygeplejeopgaver ud fra kompetenceprofil i tæt samarbejde med sygeplejerskerne.

Vi er opdelt i 3 teams, som er sammensat med baggrund i kompetencer.
De 3 teams er meget velfungerende og har et tæt samarbejde om borgerne. Vi kører med triagering, for at holde borgerne i fokus.
Til triage deltager SSH’er, SSA’er, Sygeplejersker, LMIEL-terapeut, koordinator og ledere.

Samarbejde, fleksibilitet og tværfaglighed har høj prioritet i vores teams, da det er understøttende for at udføre den bedste pleje i forhold til vores borgere.
Vi arbejder med stort fokus på forebyggelse og anvender rehabiliterende tilgang, for at understøtte borgerens handlemuligheder, og hjælpe borgerne til at få så selvstændigt et liv som muligt.
Vores kvalitetssikring og dokumentation foregår pt på minibærbar som udleveres ved ansæt...

Vil du udbyde et sosujob ?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.