Sosujobs.dk

Find ledige sosujobs. Skabt af jobsearch.dk

Social- og sundhedsassistenter til demens-enhederne i Klinkby.

Sosu-job i Vestjylland

Er du uddannet social- og sundhedsassistent, og har du lyst til at være med til at videreudvikle demensområdet i Lemvig Kommune, så er det lige dig, vi har brug for.

Lemvig Kommune har samlet demensenhederne på Klinkby Bo- og Dagcenter.
At vi udelukkende beskæftiger os med borgere med denne sygdom, både i dagcenteret og i vore boenheder betyder, at Klinkby Bo- og Dagcenter er blevet styrket som ressourcecentrum på demensområdet. Dette gælder bl.a. både indenfor viden og teknologi. Som eksempel herpå kan nævnes døgnrytmelyset, som både beboere og personale profiterer af.
Det er også hos os, at kommunens demenskoordinatorer har kontor.

Hvis du har lyst til at arbejde med borgere med demens, hvor der er mulighed for at få indflydelse på egen hverdag til gavn for både beboere og personale, så hører vi meget gerne fra dig – også selv om du måske ikke har erfaring med arbejdet blandt borgere med demens, selv om det naturligvis vil være en fordel.

Vi lægger vægt på at skabe en god hverdag for borgerne, ligesom vi også vægter et godt arbejdsmiljø.

Vi forventer derfor, at du er faglig dygtig, fleksibel og kan arbejde selvstændigt men også indgå i et positivt samarbejde med kollegerne – også tværfagligt.
Du skal kunne tage ansvar samt være i stand til at strukturere og planlægge i en travl hverdag.
Hvis du samtidig er i stand til at se muligheder frem for begrænsninger og dermed tage hverdagens små udfordringer med en vis ...

Vil du udbyde et sosujob ?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.