Sosujobs.dk

Find ledige sosujobs. Skabt af jobsearch.dk

Leder til Visitation og Hjemmepleje i Lejre Kommune

Sosu-job på Midt-og Vestsjælland

Du er en talentfuld leder med sundhedsfaglig baggrund suppleret med relevant ledelsesmæssig uddannelse. Du kan lede ledere og medarbejdere med forskellige fagligheder og du kender det kommunale eller regionale sundheds- og ældreområde.

Som leder af vores nye afdeling Visitation og Hjemmepleje skaber du en kultur og organisering, der sikrer sammenhængende indsatser, der bæres af en rehabiliterende tilgang og høj grad af involvering af borgeren.

  • Du sætter tydelig retning for tættere samspil mellem visitationens tildelinger og hjemmeplejens indsatser, så borgeren oplever smidighed, fleksibilitet og kvalitet.

  • Du sikrer, at løsning af opgaver, prioriteringer og ressourceanvendelse bygger på systematisk brug af data og dokumentation.


Lejre Kommune er en lille kommune med store ambitioner og mod til at føre dem ud i livet. Vi lægger vægt på fællesskaber og på, at løsninger skal findes i fællesskab – i et tæt samarbejde mellem borgere, foreninger, virksomheder og kommunens ansatte.

Læs mere i den uddybende job- og personprofil her: LederafVisitationogHjemmepleje.pdf

Se også mere i bilaget: CenterforVelfrdogOmsorg.pdf

Ansættelsesvilkår


Du ansættes på lederoverenskomst og lønnes efter kvalifikationer.

Spørgsmål


Kontakt konsulent Malene Hansen, tlf. 2339 3317 og/eller Centerchef Lene Miller, tl...

Vil du udbyde et sosujob ?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.