Sosujobs.dk

Find ledige sosujobs. Skabt af jobsearch.dk

Autismecenter Storstrøm søger pædagog

Sosu-job på Sydsjælland

Er du nysgerrig og refleksiv, både i forhold til egen og kollegaers praksis og faglige tilgang. Har du lyst til at være med til at skabe kvalitet i hverdagen, tænke i hvordan man bibringer beboerne højst mulig grad af selvhjulpenhed.

Kan du støtte vores beboere i personlig pleje, kan du arbejde i et miljø hvor beboerne til tider kan være udadrettede i deres adfærd, kan du lide at være fysisk i gang i løbet af arbejdsdagen.

Er du vild med digitale medier og har du ideer til hvordan man via disse kan understøtte f.eks. sociale kompetencer, personlig udvikling, fysisk aktivitet og kommunikation så vil vi med glæde høre fra dig.


Orehoved er en mindre afdeling med 5 beboere.
En del af personalet har mange års erfaring – men de stadig undersøgende og glade for udvikling og er villige til at høre om nye ideer.

Vi søger en pædagog 37 t/ugen til afdelingen på Orehoved pr. 1 december 20

Autismecenter Storstrøm er en specialinstitution for børn, unge og voksne med en autismespektrumforstyrrelse og består bl.a. af døgn- og dagtilbud samt aflastningstilbud, vejledning og støtteopgaver.

Vores arbejdsmetoder bygger på TEACCH principperne og har forudsigelighed – overskuelighed – visualisering og tryghed som nøgleord.

Arbejdstiden
Du skal primært arbejde i eftermiddags– og aftentimerne, samt hver anden weekend og på helligdage i henho...

Vil du udbyde et sosujob ?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.